Spolupracujeme s neziskovou organizací Centrum Dialog

Centrum Dialog Logo - spolupráce s kuchyňské potřeby.czNákupem u nás můžete podpořit rozvoj vzdělání dětí v Guineji a Keni.

Centrum Dialog podporuje projekty v oblasti vzdělání, škol, kurzy řemesel a alfabetizace, zemědělské projekty, prevence AIDS, zdaravotní projekty. Podpořte rozvoj „adopcí“ dítěte.

Centrum vzniklo v roce 1998 a sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace.

Foto z Africké školy

© www.kuchynskepotreby.cz